Ett flertal klagomål registrerade med referensnummer CHAP(2015) 2880