Decyzja Rady z dnia 14 czerwca 1982 r. przyjmująca w imieniu Wspólnoty zalecenie Rady Współpracy Celnej dotyczące współpracy technicznej w sprawach celnych