A Bizottság (EU) 2020/1068 felhatalmazáson alapuló rendelete (2020. május 15.) a veszélyes vegyi anyagok kiviteléről és behozataláról szóló 649/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet I. és V. mellékletének módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg)