Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/1068 af 15. maj 2020 om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier (EØS-relevant tekst)