Pisemne zapytanie E-2111/06 skierowane przez: Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) do Komisji. stanu więzień w Byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii