Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Delo z azbestom pri energetski prenovi(mnenje na lastno pobudo)