Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru – Práca s azbestom pri energetickej renovácii(stanovisko z vlastnej iniciatívy)