Avizul Comitetului Economic și Social European privind „Lucrul cu azbestul în contextul reabilitării energetice”(aviz din proprie inițiativă)