Zaproszenie do składania wniosków 2006 — Szczegółowe projekty w dziedzinie spraw konsumentów