Pisemne zapytanie E-1267/05 skierowane przez: Erika Meijera (GUE/NGL) do Rady. opracowania wspólnego stanowiska w sprawie patentów na oprogramowanie w dniu 7.03.2005 r.