Asia C-425/19 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (suuri jaosto) 2.3.2021 – Valittajana Euroopan komissio, sekä muina osapuolina Italian tasavalta, Banca Popolare di Bari SCpA, Fondo interbancario di tutela dei depositi ja Banca d’Italia (Muutoksenhaku – Valtiontuki – Pankkien välisen yksityisoikeudellisen konsortion yhden jäsenensä hyväksi toteuttama toimenpide – Jäsenvaltion keskuspankin lupa toimenpiteelle – Valtiontuen käsite – Se, voidaanko toimenpiteen katsoa johtuvan valtiosta – Valtion varat – Indiisit, joiden perusteella toimenpiteen voidaan katsoa johtuvan valtiosta – Oikeudellisten seikkojen ja tosiseikkojen ottaminen huomioon vääristyneellä tavalla – Päätös, jolla tuki todetaan sisämarkkinoille soveltumattomaksi)