Kohtuasi C-425/19 P: Euroopa Kohtu (suurkoda) 2. märtsi 2021. aasta otsus – Euroopa Komisjon versus Itaalia Vabariik, Banca Popolare di Bari Società Cooperativa per Azioni, Fondo interbancario di tutela dei depositi, Banca d’Italia (Apellatsioonkaebus – Riigiabi – Eraõigusliku pankadevahelise konsortsiumi sekkumine ühe oma liikme toetuseks – Liikmesriigi keskpanga poolt sekkumiseks antud luba – Riigiabi mõiste – Riigile omistatavus – Riigi ressursid – Tunnused, mis võimaldavad pidada meedet omistatavaks riigile – Õiguslike ja faktiliste asjaolude moonutamine – Otsus, millega abi tunnistatakse siseturuga kokkusobimatuks)