Yttrande från Rådgivande kommittén för kartell- och monopolfrågor avgivet vid dess möte den 17 oktober 2014 om ett preliminärt utkast till beslut i ärende AT.39924 – Räntederivat i schweiziska franc (Överträdelse av köp/sälj-gap) – Föredragande: Nederländerna