Opinia Komitetu Doradczego ds. Praktyk Ograniczających Konkurencję i Pozycji Dominujących wydana na posiedzeniu w dniu 17 października 2014 r. dotycząca wstępnego projektu decyzji w sprawie AT.39924 – instrumenty pochodne na stopy procentowe franka szwajcarskiego (Bid Ask Spread Infringement) – Sprawozdawca: Niderlandy