Pisemne zapytanie E-1297/06 skierowane przez: Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE) do Komisji. ingerencji FIFA w zasady organizowania meczów piłkarskich