Beslut nr 2/JP/2018 av den 17 juli 2018 av den gemensamma kommitté som inrättats enligt avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Japan om ömsesidigt erkännande [2018/1104]