2003 m. sausio 31 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 188/2003 iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2222/2000, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 1268/1999 dėl Bendrijos paramos pasirengimo stojimui priemonėms žemės ūkio ir kaimo plėtros srityse Vidurio ir Rytų Europos šalims kandidatėms pasirengimo stojimui laikotarpiu taikymo finansines taisyklesTekstas svarbus EEE.