Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4399 — LBO France/Vinci Airport Services) Tekst mający znaczenie dla EOG