TITJUR Hoogovens Groep przeciwko Komisji Wyrok Trybunału z dnia 19 września 1985 r. # Hoogovens Groep BV przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # Skarga o stwierdzenie nieważności. # Sprawy połączone 172 oraz 226/83.