Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 27 września 1989 r.