Pisemne zapytanie E-1158/05 skierowane przez: Georgiosa Karatzaferisa (IND/DEM) do Komisji. stanowiska Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie środków otrzymujących współ-finansowanie w Grecji