Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Biela kniha o európskej komunikačnej politike KOM(2006) 35, konečné znenie