Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Baltosios knygos dėl Europos komunikacijos politikos COM(2006) 35 final