Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal Valge raamat Euroopa teabevahetuspoliitika kohta KOM(2006) 35 lõplik