Sprawa T-186/11: Wyrok Sądu z dnia 7 marca 2013 r. — Schőnberger przeciwko Parlamentowi (Skarga o stwierdzenie nieważności — Prawo do składania petycji — Petycja złożona do Parlamentu Europejskiego — Petycja uznana za dopuszczalną — Decyzja zamykająca procedurę rozpatrywania petycji — Akt niezaskarżalny — Niedopuszczalność)