Wyrok Trybunału (szósta izba) z dnia 5 lipca 1988 r.