Opinia rzecznika generalnego Sir Gordon Slynn przedstawione w dniu 27 października 1983 r.