Pisemne zapytanie E-7443/10 Oreste Rossi (EFD) do Komisji. Dostęp do wody prawem podstawowym