Pisemne zapytanie E-4964/05 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. oceny oddziaływania na środowisko naturalne projektów z dziedziny leśnictwa w Irlandii