Predhodna priglasitev koncentracije (Zadeva št. COMP/M.4092 — Andritz/Küsters) Besedilo velja za EGP.