Pisemne zapytanie P-2176/06 skierowane przez: Carlosa Carnera Gonzáleza (PSE) do Komisji. badania oddziaływania na środowisko w odniesieniu do specjalnego planu Recoletos-Prado (strefa 03.03 planu urbanistycznego rady miejskiej Madrytu)