Pisemne zapytanie E-3910/05 skierowane przez: Kathalijne Buitenweg (Verts/ALE) do Komisji. trzody chlewnej padłej podczas transportu z Holandii do Włoch