Sprawa C-559/11: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Rechtbank van koophandel te Antwerpen (Belgia) w dniu 7 listopada 2011 r. — Pelckmans Turnhout NV przeciwko Walter Van Gastel Balen NV i in.