Sprawa C-409/06: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Köln (Niemcy) w dniu 9 października 2006 r. — Winner Wetten GmbH przeciwko Bürgermeisterin der Stadt Bergheim