Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy - CZĘŚĆ III — POLITYKI I FUNKCJONOWANIE UNII - TYTUŁ VI — FUNKCJONOWANIE UNII - ROZDZIAŁ III — WZMOCNIONA WSPÓŁPRACA - Artykuł III-416