Pisemne zapytanie E-7200/10 Mara Bizzotto (EFD) do Komisji. Kryzys a sytuacja małych przedsiębiorstw w Holandii