OPINIA Komisji Budżetowej dla Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego (COM(2018)0472 - C8-0267/2018 - 2018/0250(COD)) Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Urmas Paet