Wniosek decyzja Rady w sprawie zawarcia dodatkowego protokołu do Układu Europejskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotami Europejskimi i ich państwami członkowskimi z jednej strony, a Rumunią z drugiej strony, o ocenie zgodności oraz akceptacji wyrobów przemysłowych - PECA