SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, RADĚ, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Maximální využití inovačního potenciálu EU Akční plán pro duševní vlastnictví na podporu oživení a odolnosti EU