Media 2007— Dystrybucja, promocja i rozwój — Zaproszenie do składania aplikacji — EACEA nr 16/06 — Wdrożenie programu zachęcającego do udziału w rozwoju, dystrybucji i promocji europejskich dzieł audiowizualnych — Wsparcie dla developmentu projektów (wramach schematu MEDIA Nowe Talenty , projekty pojedyncze i Slate Funding)