Pisemne zapytanie E-3097/04 złożone przez: Frederikę Brepoels (PPE-DE) do Komisji. zamiarów Komisji Europejskiej względem ustawy o organizatorach imprez turystycznych