Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2020/632 z dnia 6 maja 2020 r. zatwierdzające zmiany w specyfikacji chronionej nazwy pochodzenia lub chronionego oznaczenia geograficznego [„Menfi” (ChNP)]