Opinia rzecznika generalnego Darmon przedstawione w dniu 5 lipca 1988 r.