2012/314/EÚ: Rozhodnutie Výboru pre vnútrozemskú dopravu Spoločenstva a Švajčiarska č. 1/2012 zo 16. mája 2012 o poskytnutí zľavy z poplatku založeného na výkone za ťažké nákladné vozidlá emisnej triedy EURO VI