Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego - Realizacja strategii wspólnoty mającej na celu zmniejszenie emisji co2 z samochodów: piąty coroczny komunikat w sprawie skuteczności strategii {SEC(2005) 826}