Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3854 — IPIC/OMV/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG