Pisemne zapytanie E-2270/06 skierowane przez: Roberta Kilroya-Silka (NI) do Komisji. niskich stóp wzrostu we Francji, Niemczech i Włoszech