Pisemne zapytanie E-4975/05 skierowane przez: Proinsiasa De Rossę (PSE) do Komisji. analizy oddziaływania: planowanej Konwencji MOP w sprawie minimalnych warunków pracy marynarzy