Grecja przeciwko Komisji Wyrok Sądu pierwszej instancji (druga izba) z dnia 20 czerwca 2006 r. # Republika Grecka przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich. # EFOGR ? Wydatki wyłączone z finansowania wspólnotowego ? Składowanie ryżu w magazynach państwowych ? Siła wyższa - Produkty przetworzone na bazie owoców i warzyw ? Pomoc dla najbardziej potrzebujących ? Program restrukturyzacji sektora owoców i warzyw ? Korekta zryczałtowana ?Termin 24 miesięcy. # Sprawa T-251/04. TITJUR