Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego na temat kontroli skuteczności zarządzania Europejskiego Banku Centralnego za rok obrachunkowy 2003 wraz z odpowiedziami Europejskiego Banku Centralnego